Trường Tiểu học Tân Hòa tổ chức sinh hoạt chuyên môn

Trong thời gian học sinh được nghỉ học phòng chống bệnh covid 19, các thầy cô giáo trường Tiểu học Tân Hòa đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn, bàn bạc thảo luận, thông nhất các nội dung ôn tập, tập huấn các phần mềm để tổ chức dạy học trực tuyến cho các em học sinh.

Trong thời gian học sinh được nghỉ học phòng chống bệnh covid 19, các thầy cô giáo trường Tiểu học Tân Hòa đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn, bàn bạc thảo luận, thông nhất các nội dung ôn tập, tập huấn các phần mềm để tổ chức dạy học trực tuyến cho các em học sinh.

- Các em học sinh Khối 1, khối 2 được các thầy cô giáo giao bài tập trên phần mềm google meet, hoặc giao bài qua hội cha mẹ học sinh.

- Các em học sinh khối 3, khối 4, khối 5 được học trực tuyến qua phần mềm Zoom, Zavi, Google meet ..... 

Qua kiểm tra đánh giá nhà trường nhận thấy đa phần các em đều có ý thức học tập, tích cực học bài. Nhiều phụ huynh tích cực hỗ trợ tạo điều kiện để cho các em được học tập tốt.