Trường tiểu học Tân Hòa Tổ chức sinh hoạt chuyên môn

Trường tiểu học Tân Hòa tổ chức sinh hoạt chuyên môn, xây dựng thời khóa biểu chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

Ngày 2 tháng 5 năm 2020, các thầy cô giáo từ khối 1 đến khối 5 tổ chức sinh hoạt chuyên môn xây dựng thời khóa biểu, tổ chức bàn bài để đón các em học sinh trở lại trường vaog ngày 4 tháng 5 năm 2020. Nội dung chương trình dduocj bán sát theo công văn số 1125 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ GD&ĐT . Chương trình được kết thúc đến ngày 15 tháng 7 năm 2020.

Bài viết liên quan