Trường tiểu học Tân Hòa tổ chức kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học 2019 - 2020

Trường tiểu học Tân Hòa tổ chức kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học 2019 - 2020. 

 

Trường tiểu học Tân Hòa tổ chức kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học 2019 - 2020. Lịch kiểm tra được thực hiện từ ngày mùng 3 tháng 7 năm 2020. Nhà trường đã chuẩn bị tốt các hệ điều kiện cho công tác coi kiểm tra. Trong các buổi thi số lượng học sinh tham gia đảm bảo 100%. Các em làm bài nghiêm túc, tích cực. Cán bộ giáo viên thực hiện đúng quy chế. Kỳ thi diễn ra nghiêm túc và hiệu quả.

Bài viết liên quan