Trường Tiểu học Tân Hòa tổ chức khám sức khỏe cho học sinh năm học 2019 - 2020

Trường Tiểu học Tân Hòa tổ chức khám sức khỏe cho học sinh năm học 2019 - 2020

Ngày 22 tháng 5 năm 2020 thực hiện theo CV số 71/GDTH về việc tổ chức khám sức khỏe cho học sinh tiểu học năm học 2019 - 2020. Trường tiểu học Tân Hòa đã phối hợp với Trạm y tế xã chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo yêu cầu, chuẩn bị mọi điều kiện phối hợp với đoàn khám sức khỏe cho học sinh toàn trường.

Đã có 658/667(9 em nghỉ ốm),em được khám , phân loại sức khỏe và tư vấn về sức khỏe.

Sau 1 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao của đoàn TT - Y tế huyện Vũ Thư, ý thức trách nhiệm của các thầy cô và các em học sinh, buổi khám sức khỏe cho các em từ khối 1 đến khối 5 đạt kết quả tốt.

Bài viết liên quan