Trường Tiểu học Tân Hòa tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 05 tháng 8 năm 2022 Trường Tiểu học Tân Hòa long trọng tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thc hiện Kế hoạch số 90 -KH/HU ngày 07/6/2022 của Huyện ủy Vũ Thư về chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2025;

Thc hiện Kế hướng dẫn 03/HD-ĐU ngày 24/6/2022 của Đảng ủy xã Tân Hòa về chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025, chi bộ trưởng Tiểu học Tân Hòa tổ chức đại hội chi bộ kiện toàn cấp ủy chi bộ mới

- Việc tổ chức đại hội chi bộ là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, công tác tổ chức và chuẩn bị đại hội phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; đảm bảo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu.

- Thông qua đại hội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Về dự và chỉ đạo Đại Hội có các đồng chí Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hòa, và 20 đ/c Đảng viên của chi bộ đã về dự. 

Đ/c Bùi Công Trứ trưởng đoàn đại biểu đại diện cho Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hoà lên phát biểu và giao nhiệm vụ cho chi bộ trong nhiệm kỳ tới. 

Đại hội đã bầu ra được cấp ủy mới nhiệm kỳ 2022 - 2025 Đ/c Nguyễn Thị Xuyên tiếp tục giữ chức vụ Bí Thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đ/c Lại Thị Khánh Vân giữ chức vụ Phó Bí Thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đ/c Nguyễn Thị Bích Thảo cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại Hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

Chúc chi bộ trường Tiểu học Tân Hòa luôn đoàn kết phấn đấu là Chi Bộ xuất sắc

Dưới đây là những hình ảnh của Đại Hội chi bộ Trường Tiểu học Tân Hòa nhiệm kỳ 2022 - 2025