18/12/17  TRANG HỌC ĐƯỜNG  252
Ngày 9/11/2015, giờ chào cờ đầu tuần, Liên Đội đã tổ chức sân chơi: " Rung chuông vàng" cho học sinh lớp 5. Đây là hoạt động rất bổ ích, các em học sinh tham gia sân chơi sôi nổi và hào hứng.