Chuyên đề “trường học kết nối”

Ngày 31/8/2015 trường Tiểu học Tân Hòa tổ chức chuyên đề “ Trường học kết nối” Người thực hiện: đ/c Vũ Thị Thu Liên, đ/c Đỗ Đình Qúy Địa điểm: Phòng tin học Các thầy cô tham gia chuyên đề sôi nổi tích cực, hiệu quả
Nội dung đang được cập nhật
Bài viết liên quan