Chuyên đề đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học ( khối 1,2,3,4,5) trường tiểu học tân hòa

Nhà trường tổ chức chuyên đề “ Đổi mới sinh hoạt chuyên môn” với các khối lớp

Khối 1: Người thực hiện: đ/c Trịnh Thị Mai Phin

Tiết học: Tiếng Việt 1 công nghệ

Bài dạy: Vần có âm đệm và âm chính (2 tiết)

Lớp: 1D

Người dự: Ban giám hiệu và giáo viên khối 1

 

 Khối 2: Người thực hiện: đ/c Đỗ Thị Vinh

Tiết học: Toán lớp 2

Bài dạy: Số tròn chục trừ đi một số (1 tiết)

Lớp: 2A

Người dự: Ban giám hiệu, giáo viên khối 2, giáo viên khối 3

 

Khối 3: Người thực hiện: Đỗ Thị Thu Hằng

Tiết học: Tiếng Việt lớp 3

Bài dạy: Quê hương

Lớp: 3B

Người dự: Hiệu phó, giáo viên khối 2, giáo viên khối 3

Khối 4: Người thực hiện Vũ Thị Thu Liên

Tiết học: Toán lớp 4

Bài dạy: Tính chất giáo hoán của phép nhân

Lớp: 4A

 

Người dự: Hiệu trưởng, giáo viên khối 4, giáo viên khối 5

 


Khối 5: Người thực hiện: đ/c Nguyễn Thị Bích Thảo

Tiết học : Tiếng Việt lớp 5

Bài dạy: Luyện tập: Thuyết trình tranh luận

Lớp: 5C

Người dự: Hiệu phó, giáo viên khối 4, giáo viên khối 5


Tác giả: Lại Thị Khánh Vân
Bài viết liên quan