07/07/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  16
Trường tiểu học Tân Hòa tổ chức kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học 2019 - 2020.  
 12/06/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  29
Công tác chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 của Trường tiểu học Tân Hòa, được thực hiện theo đúng Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT.
 21/05/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  41
Trường tiểu học Tân Hòa tổ chức sinh hoạt chuyên môn, xây dựng thời khóa biểu chuẩn bị đón học sinh trở lại trường
 21/04/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  56
Kiến thức ôn tập khối 2(đợt 4)
 21/04/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  62
Kiến thức ôn tập môn tự nhiên xã hội lớp 2
 21/04/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  50
Bộ đề ôn tập lớp 3 đợt 4