21/05/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  4
Trường tiểu học Tân Hòa tổ chức sinh hoạt chuyên môn, xây dựng thời khóa biểu chuẩn bị đón học sinh trở lại trường
 21/04/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  26
Kiến thức ôn tập khối 2(đợt 4)
 21/04/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  25
Kiến thức ôn tập môn tự nhiên xã hội lớp 2
 21/04/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  21
Bộ đề ôn tập lớp 3 đợt 4
 24/03/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  38
Kiến thức ôn tập khối 2 (đợt 3)
 24/03/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  37
Kiến thức ôn tập khối 5(đợt 3)