Công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường - Trường tiểu học Tân Hòa

Ngày 2,3 tháng 5 năm 2020, Trường tiểu học Tân Hòa tổ chức tổng dọn vệ sinh trường lớp, phun thuốc khử trùng, thuốc diệt muỗi, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, đảm bảo đúng theo quy định để đón học sinh trở lại trường vào ngày 4 tháng 5 năm 2020

Ngày 2,3 tháng 5 năm 2020, Trường tiểu học Tân Hòa tổ chức tổng dọn vệ sinh trường lớp, phun thuốc khử trùng, thuốc diệt muỗi, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, đảm bảo đúng theo quy định để đón học sinh trở lại trường vào ngày 4 tháng 5 năm 2020

Bài viết liên quan