26/05/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  
Trường Tiểu học Tân Hòa tổ chức khám sức khỏe cho học sinh năm học 2019 - 2020
 21/05/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  7
Hoạt động ăn bán trú Trường tiểu học tân Hòa trở lại theo nề nếp
 21/05/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  6
Ngày đầu tiên đến trường của các em học sinh Trường Tiểu học Tân Hòa sau thời gian nghỉ chống dịch covid dài ngày
 21/05/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  5
Trường tiểu học Tân Hòa tổ chức sinh hoạt chuyên môn, xây dựng thời khóa biểu chuẩn bị đón học sinh trở lại trường
 21/05/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  7
Trường Tiểu học Tân Hòa tổng dọn vệ sinh chuẩn bị đón học sinh trở lại học sau thời gian nghỉ chống dịch bệnh covid
 06/05/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  14
Trường tiểu học Tân Hòa đã thực hiện nghiêm túc đúng quy trình, công tác kiểm tra thân nhiệt giáo viên và học sinh các lớp trước khi vào trường, và được cập nhật đầy đủ vào sổ nhật ký