07/07/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  16
Trường tiểu học Tân Hòa tổ chức kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học 2019 - 2020.  
 12/06/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  30
Công tác chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 của Trường tiểu học Tân Hòa, được thực hiện theo đúng Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT.
 01/06/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  35
Ngày 30 tháng 5 năm 2020, Thầy trò trường Tiểu học Tân Hòa rất vinh dự được tham dự Đại hội Khuyến học xã Tân Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 29/05/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  37
Trường tiểu học Tân Hòa hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25/5/2020 - 31/5/2020
 26/05/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  43
Trường Tiểu học Tân Hòa tổ chức khám sức khỏe cho học sinh năm học 2019 - 2020
 21/05/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  37
Hoạt động ăn bán trú Trường tiểu học tân Hòa trở lại theo nề nếp