• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
<a href="/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chuyen-mon" title="HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN" rel="dofollow">HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN</a>
Trường tiểu học Tân Hòa tổ chức kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học 2019 - ...
Trường tiểu học Tân Hòa tổ chức kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học 2019 - 2020. Lịch kiểm tra được thực hiện từ ngày mùng 3 tháng 7 năm 2020. Nhà trường đã chuẩn bị tốt các hệ điều kiện cho công tác coi kiểm tra. Trong các buổi thi số lượng học sinh tham gia đảm bảo 100%. Các em làm bài nghiêm túc, tích cực. Cán bộ giáo viên thực hiện đúng ...
> Xem chi tiết

RUNG CHÔNG VÀNG 2015 - 2016

RUNG CHÔNG VÀNG 2015 - 2016

Ngày 9/11/2015, giờ chào cờ đầu tuần, Liên Đội đã tổ chức sân chơi: " Rung chuông vàng" cho học sinh lớp 5. Đây là hoạt động rất bổ ích, các em học ...
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2