• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
<a href="/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chuyen-mon" title="HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN" rel="dofollow">HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN</a>
Công tác chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 của Trường tiểu học Tân ...
Công tác cọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 của Trường tiểu học Tân Hòa, được thực hiện theo đúng Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT.
> Xem chi tiết

RUNG CHÔNG VÀNG 2015 - 2016

RUNG CHÔNG VÀNG 2015 - 2016

Ngày 9/11/2015, giờ chào cờ đầu tuần, Liên Đội đã tổ chức sân chơi: " Rung chuông vàng" cho học sinh lớp 5. Đây là hoạt động rất bổ ích, các em học ...
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 3